תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
דצמ' 1401:00 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם       
 01:50 JPY נמוך רכישת אגרות חוב זרות -487.6B   -204.0B תוקן מ 208.1B-
 01:50 JPY נמוך השקעות זרות במניות יפניות -84.8B   -166.8B תוקן מ 167.1B-
 02:00 AUD נמוך סקר מכון מלבורן (MI) לציפיות אינפלציה 3.7%   3.7%  
 02:00 NZD נמוך מאזן התקציב -2.650B   1.500B  
 02:00 NZD נמוך תחזית חוב נטו 21.70%   22.50%  
 02:00 NZD נמוך תחזית כלכלית 2.540B   3.710B  
 02:01 GBP ממוצע סקר מחירי הבתים של איגוד השמאים 0% -1%  1%  
 02:30 AUD גבוה השינוי במספר המועסקים 61.6K 19.2K  7.8K תוקן מ 3.7K
 02:30 JPY נמוך מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור 54.2   53.6  
 02:30 AUD ממוצע שיעור האבטלה 5.4% 5.4%  5.4%  
 02:30 AUD נמוך שיעור ההשתתפות בשוק העבודה 65.5% 65.1%  65.2% תוקן מ 65.1%
 02:30 AUD ממוצע השינוי במועסקים במשרה מלאה 41.9K   31.0K תוקן מ 24.3K
 04:00 CNY ממוצע השקעה בנכסים קבועים (שנתי) 7.2% 7.2%  7.3%  
 04:00 CNY גבוה ייצור תעשייתי (שנתי) 6.1% 6.2%  6.2%  
 04:00 CNY נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) 10.2% 10.3%  10.0%  
 04:45 CNY נמוך היקף ההשקעות הזרות הישירות 9.80%   1.90%  
 06:30 JPY ממוצע ייצור תעשייתי (חודשי) 0.5% 0.5%  0.5%  
 06:30 JPY נמוך שיעור הניצולת (חודשי) 0.2%   -1.5%  
 07:30 EUR נמוך המאזן המסחרי - הולנד 5.16B   6.24B  
 08:30 INR ממוצע מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) 3.93% 3.78%  3.59%  
 08:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) 8.82%   10.52%  
 08:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) 6.06%   4.30%  
 08:30 INR נמוך השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) 2.61%   2.62%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 0.8%   0.5%  
 09:00 SEK נמוך שיעור האבטלה 7.4%   7.4%  
 09:45 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי) 0.1% 0.1%  0.1%  
 09:45 EUR ממוצע מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי) 0.1% 0.1%  0.1%  
 09:45 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי) 1.2% 1.3%  1.3%  
 10:00 EUR ממוצע מדד מנהלי הרכש - צרפת   57.2  57.7  
 10:00 EUR ממוצע מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת   59.9  60.4  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי)   0.4%  0.9%  
 10:00 EUR נמוך מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת   59.4  60.3  
 10:00 PHP נמוך החלטת הריבית   3.00%  3.00%  
 10:00 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי)   1.6%  1.6%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי)   0.3%  0.6%  
 10:00 EUR ממוצע מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי)   1.7%  1.7%  
 10:00 ZAR נמוך החשבון השוטף   -92.0B  -110.0B  
 10:00 ZAR נמוך חשבון שוטף באחוזים מהתמ"ג   -2.05%  -2.40%  
 10:15 CHF ממוצע מדד המחירים ליצרן (חודשי)   0.3%  0.5%  
 10:15 CHF נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי)     1.2%  
 10:30 EUR גבוה מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה   62.2  62.5  
 10:30 EUR ממוצע מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה   54.7  54.3  
 10:30 CHF גבוה החלטת הריבית   -0.75%  -0.75%  
 10:30 SEK נמוך שיעור האבטלה     6.3%  
 10:30 EUR נמוך מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה   57.2  57.3  
 10:30 CHF גבוה הערכת המדיניות המוניטרית של ה-SNB       
 11:00 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי)   -0.2%  -0.2%  
 11:00 EUR ממוצע מדד מנהלי הרכש - ייצור   59.8  60.1  
 11:00 EUR ממוצע מדד מנהלי הרכש - שירותים   56.1  56.2  
 11:00 NOK ממוצע החלטת הריבית   0.50%  0.50%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי)   0.9%  0.9%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי)   -0.2%  -0.2%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי)   1.1%  1.1%  
 11:00 CZK נמוך החשבון השוטף   3.100B  -2.440B  
 11:00 EUR ממוצע מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit   57.2  57.5  
 11:00 USD ממוצע הדוח החודשי של ה-IEA       
 11:00 CHF גבוה מסיבת עיתונאים של ה-SNB       
 11:30 GBP גבוה מכירות קמעונאיות (חודשי)   0.4%  0.3%  
 11:30 ZAR נמוך מדד המחירים ליצרן (חודשי)   0.3%  0.7%  
 11:30 GBP ממוצע מכירות קמעונאיות (שנתי)   0.3%  -0.3%  
 11:30 GBP ממוצע מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי)   0.5%  0.1%  
 11:30 GBP ממוצע מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי)   0.4%  -0.3%  
 11:30 ZAR נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי)   4.9%  5.0%  
 11:40 EUR ממוצע מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד     1.410%  
 11:40 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 שנים - ספרד     -0.022%  
 11:40 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד     0.290%  
 12:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת     -0.60%  
 12:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת     -0.13%  
 משוער IDR ממוצע החלטת הריבית   4.25%  4.25%  
 משוער IDR נמוך שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי   3.50%  3.50%  
 משוער IDR נמוך שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי   5.00%  5.00%  
 12:00 EUR נמוך שיעור האבטלה הרבעוני - יוון     21.1%  
 משוער EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-30 שנה (BTP)     3.330%  
 משוער EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-3 שנים (BTP)     -0.02%  
 משוער EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-7 שנים (BTP)     1.21%  
 13:00 TRY גבוה החלטת הריבית   8.00%  8.00%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - פורטוגל (חודשי)     0.3%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - אירלנד (חודשי)     -0.1%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - פורטוגל (שנתי)     1.4%  
 13:00 ILS ממוצע היצע הכסף M1 (חודשי)     11.0%  
 13:00 TRY ממוצע הריבית ללווים   9.25%  9.25%  
 13:00 TRY גבוה הריבית למלווים   7.25%  7.25%  
 13:00 IDR ממוצע החלטת הריבית   4.25%  4.25%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - אירלנד (שנתי)     0.6%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - אירלנד (חודשי)     -0.1%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - אירלנד (שנתי)     0.5%  
 14:00 GBP גבוה החלטת הריבית   0.50%  0.50%  
 14:00 GBP גבוה פרוטוקול מפגישת הועדה למדיניות מוניטרית (MPC)       
 14:00 GBP ממוצע סה"כ הקלה כמותית של הבנק המרכזי של אנגליה   435B  435B  
 14:00 GBP ממוצע הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהורדת הריבית     
 14:00 GBP ממוצע הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהעלאת הריבית     
 14:00 GBP ממוצע הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהותרת הריבית על כנה     
 14:00 NAD נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי)     0.10%  
 14:00 NAD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)     5.20%  
 14:45 EUR גבוה החלטת הריבית   0.00%  0.00%  
 14:45 EUR גבוה שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי   -0.40%  -0.40%  
 15:00 PLN נמוך החשבון השוטף (אירו)   165M  -100M תוקן מ 100.000M-
 15:00 RUB ממוצע יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     430.6B