תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
אוק' 2000:00 CLP נמוך החלטת הריבית 2.50% 2.50%  2.50%  
 00:00 KRW נמוך מדד המחירים ליצרן (חודשי)     0.3%  
 00:00 KRW נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי)     3.2%  
 00:45 NZD נמוך כניסות תיירים (חודשי) 0.3%   -0.4% תוקן מ 0.3%-
 00:45 NZD נמוך שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים 3.10%   5.80%  
 00:45 NZD נמוך הגירה קבועה/לטווח ארוך 5190   5420 תוקן מ 5490.000
 05:00 NZD נמוך הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי) 4.9%   6.4%  
 07:00 MYR ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי)   4.3%  3.7%  
 07:00 THB נמוך נתוני ייצוא מבוססי מכס     13.20%  
 07:00 THB נמוך נתוני ייבוא מבוססי מכס     14.90%  
 07:00 THB נמוך נתוני סחר מבוססי מכס (דולר ארה"ב)     2.090B  
 07:30 EUR נמוך מדד אמון הצרכנים - הולנד     23.0  
 07:30 EUR נמוך הוצאות הצרכנים - הולנד     2.8%  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - אסטוניה (חודשי)     0.8%  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - אסטוניה (שנתי)     4.7%  
 09:00 EUR ממוצע מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי)   0.1%  0.2%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי)   2.9%  2.6%  
 09:00 NOK נמוך מדד אמון התעשיה     4.0  
 09:35 JPY ממוצע נגיד הבנק המרכזי של יפן קורודה נואם       
 10:00 DKK נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי)     0.3%  
 10:00 MYR נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     101.2B  
 10:30 THB נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     198.6B  
 10:30 THB נמוך עסקאות החלף (דולר ארה"ב)     31.4B  
 11:00 EUR נמוך החשבון השוטף   26.2B  25.1B  
 11:00 EUR נמוך המאזן המסחרי - ספרד     -2.10B  
 11:00 EUR נמוך החשבון השוטף (לא מתואם עונתית)     32.5B  
 11:00 TWD נמוך ייצוא (שנתי)   7.1%  7.5%  
 11:30 GBP נמוך הלוואות נטו במגזר הציבורי   5.70B  5.09B  
 11:30 GBP נמוך דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי     0.037B  
 12:00 EUR נמוך שיעור האבטלה - סלובקיה   6.4%  6.5%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (חודשי)     0.1%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (שנתי)     3.3%  
 14:00 BRL נמוך מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי)   0.35%  0.11%  
 14:00 BRL נמוך מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי)   2.70%  2.56%  
 14:30 INR נמוך יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     398.79B  
 15:30 CAD גבוה מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)     0.0%  
 15:30 CAD גבוה מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי)   0.3%  0.2%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   0.3%  0.1%  
 15:30 CAD ממוצע מכירות קמעונאיות (חודשי)   0.5%  0.4%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)   1.6%  1.4%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)     0.9%  
 16:00 MXN נמוך שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית)   3.60%  3.50%  
 16:00 MXN נמוך שיעור האבטלה   3.30%  3.30%  
 17:00 USD גבוה מכירות בתים קיימים   5.30M  5.35M  
 17:00 USD ממוצע מכירות בתים קיימים (חודשי)   -1.0%  -1.7%  
 17:30 USD נמוך המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI) בחישוב שנתי (שבועי)     1.2%  
 17:30 TRY נמוך החוב הממשלתי     820.5B  
 17:30 USD נמוך המדד השבועי של מכון המחקר למחזוריות כלכלית (ECRI)     145.2  
 20:00 USD ממוצע מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     743  
 21:00 USD ממוצע חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם       
 22:30 EUR ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     98.1K  
 22:30 GBP ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     15.5K  
 22:30 CAD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     76.4K  
 22:30 JPY ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -101.4K  
 22:30 AUD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     69.2K  
 22:30 NZD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     5.7K  
 22:30 CHF נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -4.3K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     200.1K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     140.5K  
 22:30 USD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     40.7K  
 22:30 USD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     59.1K  
 22:30 MXN נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     82.7K  
 22:30 RUB ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על הרובל הרוסי CFTC     13.9K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     417.1K  
     קודםהבא